1.  GENERELT

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer fra Mister Organizer Norway AS til private formål (forbrukerkjøp). Salgsbetingelsene og annen informasjon er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer til hele Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. For å kunne handle på denne nettsiden må du ha fylt 18 år.

2.  OPPLYSNINGER I NETTBUTIKKEN

Vi jobber for å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Imidlertid tar vi forbehold om at skrive- og trykkfeil kan forekomme, slik at vi ikke kan levere varen i henhold til den informasjonen som er gitt i vår nettbutikk, i vår markedsføring eller på annen måte. Skulle dette skje vil vi ta kontakt så raskt som mulig for å finne alternativ løsning. Videre tar vi forbehold om at det kan oppstå tekniske feil knyttet til lagerbeholdning, samt til handlekurven og utsjekk.

3.  PRISER OG BETALING

Gjeldende pris for en vare er den prisen som oppgis på nettstedet ved betalingstidspunktet. Oppgitte priser inkluderer merverdiavgift. Vi forbeholder oss retten til å kansellere kjøpet eller endre pris ved vesentlige skrive- eller trykkfeil dersom feilen er eller burde være åpenbar for deg som kjøper, selv om du har mottatt ordrebekreftelse. Du kan velge å betale med kort eller faktura.

Se Klarnas vilkår for faktura og delbetaling.

4.  BESTILLING OG ORDREBEKREFTELSE

Når du har mottatt ordrebekreftelsen, er bestillingen din bekreftet og dermed bindende. Du bør for sikkerhets skyld kontrollere at innholdet i ordrebekreftelsen stemmer med din bestilling. Dersom det ikke er samsvar mellom din bestilling og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med Mister Organizer umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å ikke levere en bestilt vare dersom lagersituasjonen gjør det urimelig eller umulig. Vi vil i så fall ta kontakt med kjøper for å finne en alternativ løsning eller komme med et nytt tilbud.

5.  LEVERING

Normal leveringstid er mellom 4-10 virkedager, dersom ikke annet er oppgitt. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Varer som skal hentes i butikk sendes samlet sammen andre varer, og leveringstiden kan da variere litt med hensyn til oppsatt sendingsdato fra fabrikk til butikk. Mister Organizer Norway AS har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Webordre som ikke blir hentet eller som blir nektet å ta imot av kunden, returneres til Mister Organizer Norge AS for kundens regning. Posten sender ut en påminnelse, og kunden må selv passe på å hente ut varen. Uavhentede pakker som blir returnert faktureres kunden med et gebyr på kr. 199,- . Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med returen. Er pakken bestilt til henting i en av Garderobe-Mannens butikker, vil vi ta kontakt med deg, men etter 3 uker etter utsendt beskjed vil pakken returneres, hvis ikke annet avtales med kunden.

6.  FORSINKELSE, MANGEL OG REKLAMASJON

Dersom en vare er forsinket eller har en mangel, må du reklamere til Mister Organizer Norway AS. Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Dine rettigheter er i korthet som følger:

Forsinkelse: Dersom selger ikke leverer varen eller leveringen er forsinket kan du holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven kapittel 5.

Mangel: Dersom en vare er mangelfull, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, og du har reklamert innen fristen, kan du gjøre gjeldende rettighetene som følger av forbrukerkjøpsloven § 26.

Reklamasjon: Reklamasjoner må meddeles selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, og for øvrig innen de fristene som følger av forbrukerkjøpsloven § 27. Når du reklamerer må du oppgi til selger all informasjon som selger har behov for, for å kunne ta stilling til reklamasjonen, slik som hvilket produkt det gjelder, kjøpstidspunkt, og en beskrivelse av mangelen. Reklamasjoner bør gjøres skriftlig på epost til selger.

For mer informasjon viser vi til Forbrukerrådets nettsider.

7.  ANGRERETT

Du har normalt 14 dagers angrerett på varer kjøpt via misterorganizer.no.

Angrefristen regnes fra du mottok varen(e) og angreskjema. Dersom du ønsker å benytte angreretten oppfordres du til å gi melding om dette ved å kontakte Mister Organizer på telefon 979 44 444 eller på epost post@misterorganizer.no. Du kan også returnere angreskjemaet til vår nevnte mailadresse. Angreskjemaet sendes sammen med varen(e) eller separat per e-post til den epostadressen som er oppgitt over. Om du ikke har mottatt angreskjema, vil angrefristen likevel gå ut tre måneder etter at varen er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen returneres til adressen som er oppgitt på angreskjemaet, og innen rimelig tid. Du vil få tilbakebetalt hele kjøpesummen innen 14 dager fra den dag den returnerte varen er mottatt, eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Kunden må selv dekke kostnadene for returforsendelsen. Dersom varens verdi er redusert på grunn av mer bruk enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må kunden selv dekke eventuelt verditap.

8.  BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud, gjøres dette kun når du har samtykket til det.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • Du har samtykket i utleveringen
  • Det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg
  • I lovbestemt tilfelle.

Innsyn, retting og sletting
Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan også når som helst kreve at opplysningene slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg.

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@misterorganizer.no.

9.  SALGSPANT

Mister Organizer Norway AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

10.  COOKIES

Vi samler inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter.

11.  IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alt innhold på misterorganizer.com eies av Mister Organizer Norway AS, våre partnere eller deres underleverandører. Innholdet er beskyttet etter bl.a. opphavsrettslig-, markedsføringsrettslig- eller varemerkerettslig lovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på misterorganizer.no ikke under noen omstendighet kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter samtykke fra eier av materialet.

11.  TVISTELØSNING

Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Partene kan også fremme saken for de ordinære domstoler.

12.  FORCE MAJEURE

Er Mister Organizer Norway AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Mister Organizer Norway AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

1.  GENERELT

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer fra Mister Organizer Norway AS til private formål (forbrukerkjøp). Salgsbetingelsene og annen informasjon er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer til hele Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. For å kunne handle på denne nettsiden må du ha fylt 18 år.

2.  OPPLYSNINGER I NETTBUTIKKEN

Vi jobber for å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Imidlertid tar vi forbehold om at skrive- og trykkfeil kan forekomme, slik at vi ikke kan levere varen i henhold til den informasjonen som er gitt i vår nettbutikk, i vår markedsføring eller på annen måte. Skulle dette skje vil vi ta kontakt så raskt som mulig for å finne alternativ løsning. Videre tar vi forbehold om at det kan oppstå tekniske feil knyttet til lagerbeholdning, samt til handlekurven og utsjekk.

3.  PRISER OG BETALING

Gjeldende pris for en vare er den prisen som oppgis på nettstedet ved betalingstidspunktet. Oppgitte priser inkluderer merverdiavgift. Vi forbeholder oss retten til å kansellere kjøpet eller endre pris ved vesentlige skrive- eller trykkfeil dersom feilen er eller burde være åpenbar for deg som kjøper, selv om du har mottatt ordrebekreftelse. Du kan velge å betale med kort eller faktura.

Se Klarnas vilkår for faktura og delbetaling.

4.  BESTILLING OG ORDREBEKREFTELSE

Når du har mottatt ordrebekreftelsen, er bestillingen din bekreftet og dermed bindende. Du bør for sikkerhets skyld kontrollere at innholdet i ordrebekreftelsen stemmer med din bestilling. Dersom det ikke er samsvar mellom din bestilling og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med Mister Organizer umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å ikke levere en bestilt vare dersom lagersituasjonen gjør det urimelig eller umulig. Vi vil i så fall ta kontakt med kjøper for å finne en alternativ løsning eller komme med et nytt tilbud.

5.  LEVERING

Normal leveringstid er mellom 4-7 virkedager, dersom ikke annet er oppgitt. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Varer som skal hentes i butikk sendes samlet sammen andre varer, og leveringstiden kan da variere litt med hensyn til oppsatt sendingsdato fra fabrikk til butikk. Varene skal uansett være klare til henting i butikk innen 7 virkedager, sannsynligvis før. Mister Organizer Norway AS har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

6.  FORSINKELSE, MANGEL OG REKLAMASJON

Dersom en vare er forsinket eller har en mangel, må du reklamere til Mister Organizer Norway AS. Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Dine rettigheter er i korthet som følger:

Forsinkelse: Dersom selger ikke leverer varen eller leveringen er forsinket kan du holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven kapittel 5.

Mangel: Dersom en vare er mangelfull, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, og du har reklamert innen fristen, kan du gjøre gjeldende rettighetene som følger av forbrukerkjøpsloven § 26.

Reklamasjon: Reklamasjoner må meddeles selger innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget, og for øvrig innen de fristene som følger av forbrukerkjøpsloven § 27. Når du reklamerer må du oppgi til selger all informasjon som selger har behov for, for å kunne ta stilling til reklamasjonen, slik som hvilket produkt det gjelder, kjøpstidspunkt, og en beskrivelse av mangelen. Reklamasjoner bør gjøres skriftlig på epost til selger.

For mer informasjon viser vi til Forbrukerrådets nettsider.

7.  ANGRERETT

Du har normalt 14 dagers angrerett på varer kjøpt via misterorganizer.no.

Angrefristen regnes fra du mottok varen(e) og angreskjema. Dersom du ønsker å benytte angreretten oppfordres du til å gi melding om dette ved å kontakte Mister Organizer på telefon 979 44 444 eller på epost post@misterorganizer.no. Du kan også returnere angreskjemaet til vår nevnte mailadresse. Angreskjemaet sendes sammen med varen(e) eller separat per e-post til den epostadressen som er oppgitt over. Om du ikke har mottatt angreskjema, vil angrefristen likevel gå ut tre måneder etter at varen er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen returneres til adressen som er oppgitt på angreskjemaet, og innen rimelig tid. Du vil få tilbakebetalt hele kjøpesummen innen 14 dager fra den dag den returnerte varen er mottatt, eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Kunden må selv dekke kostnadene for returforsendelsen. Dersom varens verdi er redusert på grunn av mer bruk enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må kunden selv dekke eventuelt verditap.

8.  BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud, gjøres dette kun når du har samtykket til det.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • Du har samtykket i utleveringen
  • Det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg
  • I lovbestemt tilfelle.

Innsyn, retting og sletting
Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan også når som helst kreve at opplysningene slettes, med mindre opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg.

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@misterorganizer.no.

9.  SALGSPANT

Mister Organizer Norway AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

10.  COOKIES

Vi samler inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter.

11.  IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alt innhold på misterorganizer.com eies av Mister Organizer Norway AS, våre partnere eller deres underleverandører. Innholdet er beskyttet etter bl.a. opphavsrettslig-, markedsføringsrettslig- eller varemerkerettslig lovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på misterorganizer.no ikke under noen omstendighet kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er tillatt etter samtykke fra eier av materialet.

11.  TVISTELØSNING

Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Partene kan også fremme saken for de ordinære domstoler.

12.  FORCE MAJEURE

Er Mister Organizer Norway AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Mister Organizer Norway AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Back to top
Copyright © 2017 Magento, Inc. All rights reserved.