NYHETSBREV PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forteller om informasjonen vi samler om deg når du registrerer deg for å motta vårt faste nyhetsbrev via vår nettside og sosiale medier-kontoer. Ved å samle denne informasjonen opptrer vi som en datakontrollør og er, etter loven (GDPR-Reguleringen EU 2016), pålagt å gi deg informasjon om hvordan og hvorfor vi bruker dine data, og om de rettighetene du har over din data.

Hvem er vi?

Vi er Mister Organizer og vårt hovedkontor ligger i Øraveien 21, 1630 Gamle Fredrikstad, Norge. For mer informasjon angående dine personlige data kan du kontakte vår Compliance Officer på compliance@misteroganizer.no

Hvilke personlige data samler vi?

Når du abonner på vårt nyhetsbrev ber vi om ditt e-postadresse.

Hvorfor samler vi denne informasjonen?

Vi vil bruke din informasjon for å sende deg nyhetsbrev som inneholder informasjon om våre produkter, og ofte inkluderer spesialtilbud.
Vi ber om ditt samtykke til å gjøre dette, og vi vil bare sende deg våre nyhetsbrev så lenge du fortsetter å samtykke. Du kan melde deg av til enhver tid.

Hva gjør vi med din informasjon?

Din informasjon blir lagret i vår trygt krypterte database og blir ikke delt med noen tredjepart. Vi vil ikke bruke informasjonen til å ta noen automatiserte beslutninger som kan påvirke deg. Vi vil ikke bruke din informasjon for noe annet formål enn abonnementet på nyhetsbrevet. Du må være over 18 for å abonnere.

Hvor lenge holder vi på din informasjon?

Vi holder på din informasjon så lenge du fortsetter å samtykke til å motta nyhetsbrev. Du kan melde deg av våre nyhetsbrev til enhver tid.

Avslutte abonnement for nyhetsbrev

Du kan be oss om å stoppe og bruke din informasjon – den enkleste måten å gjøre dette på er å trekke tilbake ditt samtykke, som du kan gjøre til enhver tid, ved å trykke på avmeldingslenken i bunnen av alle nyhetsbrev.

Dine rettigheter over din informasjon

Etter loven kan du be om å få vite hva informasjon vi har om deg, og du kan spørre oss om å rette den, skulle den være unøyaktig. Du kan også be om å få informasjonen slettet, og du kan be oss om å gi deg en kopi av denne informasjonen.
Hvis du vil vite om vi har personlige data om deg, samler, lagrer og prosesserer data, eller om du alternativt vet at vi har personlige data om deg og vil endre eller slette disse, kan du ta kontakt med vår Compliance Officer via e-post på compliance@misteroganizer.no

Klagerett

Hvis du har en klage angående vår bruk av informasjon, kan du kontakte Data Protection Commissioners Office, vår EU / EEA-juridiske tilsynsmyndighet, på:
E-post: commissioner(at)dataprotection.gov.cy
Tlf: +357 22818456
Kontoradresse:
Office of the Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street 1082 Nicosia, Cyprus
Postboks:
Office of the Commissioner for Personal Data Protection
P.O.Box  23378, 1682 Nicosia, Cyprus
Internett: dataprotection.gov.cy

NYHETSBREV PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forteller om informasjonen vi samler om deg når du registrerer deg for å motta vårt faste nyhetsbrev via vår nettside og sosiale medier-kontoer. Ved å samle denne informasjonen opptrer vi som en datakontrollør og er, etter loven (GDPR-Reguleringen EU 2016), pålagt å gi deg informasjon om hvordan og hvorfor vi bruker dine data, og om de rettighetene du har over din data.

Hvem er vi?

Vi er Mister Organizer og vårt hovedkontor ligger i Øraveien 21, 1630 Gamle Fredrikstad, Norge. For mer informasjon angående dine personlige data kan du kontakte vår Compliance Officer på compliance@misteroganizer.no

Hvilke personlige data samler vi?

Når du abonner på vårt nyhetsbrev ber vi om ditt e-postadresse.

Hvorfor samler vi denne informasjonen?

Vi vil bruke din informasjon for å sende deg nyhetsbrev som inneholder informasjon om våre produkter, og ofte inkluderer spesialtilbud.
Vi ber om ditt samtykke til å gjøre dette, og vi vil bare sende deg våre nyhetsbrev så lenge du fortsetter å samtykke. Du kan melde deg av til enhver tid.

Hva gjør vi med din informasjon?

Din informasjon blir lagret i vår trygt krypterte database og blir ikke delt med noen tredjepart. Vi vil ikke bruke informasjonen til å ta noen automatiserte beslutninger som kan påvirke deg. Vi vil ikke bruke din informasjon for noe annet formål enn abonnementet på nyhetsbrevet. Du må være over 18 for å abonnere.

Hvor lenge holder vi på din informasjon?

Vi holder på din informasjon så lenge du fortsetter å samtykke til å motta nyhetsbrev. Du kan melde deg av våre nyhetsbrev til enhver tid.

Avslutte abonnement for nyhetsbrev

Du kan be oss om å stoppe og bruke din informasjon – den enkleste måten å gjøre dette på er å trekke tilbake ditt samtykke, som du kan gjøre til enhver tid, ved å trykke på avmeldingslenken i bunnen av alle nyhetsbrev.

Dine rettigheter over din informasjon

Etter loven kan du be om å få vite hva informasjon vi har om deg, og du kan spørre oss om å rette den, skulle den være unøyaktig. Du kan også be om å få informasjonen slettet, og du kan be oss om å gi deg en kopi av denne informasjonen.
Hvis du vil vite om vi har personlige data om deg, samler, lagrer og prosesserer data, eller om du alternativt vet at vi har personlige data om deg og vil endre eller slette disse, kan du ta kontakt med vår Compliance Officer via e-post på compliance@misteroganizer.no

Klagerett

Hvis du har en klage angående vår bruk av informasjon, kan du kontakte Data Protection Commissioners Office, vår EU / EEA-juridiske tilsynsmyndighet, på:
E-post: commissioner(at)dataprotection.gov.cy
Tlf: +357 22818456
Kontoradresse:
Office of the Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street 1082 Nicosia, Cyprus
Postboks:
Office of the Commissioner for Personal Data Protection
P.O.Box  23378, 1682 Nicosia, Cyprus
Internett: dataprotection.gov.cy

Back to top
Copyright © 2017 Magento, Inc. All rights reserved.